Strona Główna
Kalendarz akademicki na rok 2013/2014

 Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Na podstawie z § 6 ust. 3 Regulaminu Studiów AGH uchwalonego przez Senat AGH uchwałą Nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustala się następującą organizację roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

1 października do 23 lutego - semestr zimowy
1 października do 31 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
 
23 grudnia do 6 stycznia - wakacje zimowe
1 lutego do 23 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna
24 lutego do 2 marca - przerwa międzysemestralna
3 marca do 30 września - semestr letni
3 marca do 24 czerwca - zajęcia semestru letniego**
18 kwietnia do 22 kwietnia - wakacje wiosenne
25 czerwca do 8 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. 1
9 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
9 lipca do 14 września - praktyki
1 września do 14 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. 2
 
*w dniach 28 stycznia 2014 r. (wtorek) i 29 stycznia 2014 r. (środa) – zajęcia odbywają się według planu z poniedziałku,
** w dniu 18 czerwca 2014 r. (środa) – zajęcia odbywają się według planu z piątku, w dniach 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) i 24 czerwca 2014. (wtorek) – zajęcia odbywać się będą odpowiednio według planów z czwartku i piątku.

2. Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 maja, 19 czerwca.

3. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października, 2 maja, 20 czerwca.

4. Okres od 15 do 30 września przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego.